•  
    • Kakham's Social

(สถานะ: สนใจโฮมสคูล)

แนะนำตัวเอง
ปัจจุบันเรามีลูกชายวัย 3 ขวบ 4 เดือน มีความสนใจที่จะให้ลูกเรียนแบบโฮมสคูลมาก กำลังศึกษาวิธีการจากเพื่อนๆในเวบนี้และหลายๆที่ อยู่ค่ะ

แนวทางการทำโฮมสคูลของครอบครัว